Клуб "Кибела" представя:

 

 

Платон

 

Превод от старогръцки: Георги Михайлов

Съдържание

  


Това e електронно издание на превода на Георги Михайлов, публикуван от издателство "Народна култура" през 1982 г. във второто издание на "Платон - избрани диалози" под редакцията на Борис Геров.

 Клуб "Кибела", 2003