Клуб "Кибела" представя:

 

Платон

 

Епилог

Аполодор завършва разказа на Аристодем

- Ериксимах, Федър и други някои, ми каза Аристодем, тръгнали да си вървят, а пък него самия го налегнал сън и спал много, понеже нощите били дълги. Събудил се на разсъмване, когато петлите почнали да пеят. Като се събудил, видял, че другите или били изпозаспали, или си били отишли, а само Агатон, Аристофан и Сократ още били будни и пиели от една голяма купа, подавайки си я отляво надясно. Сократ разговарял с тях. Аристодем ми каза, че не си спомня за другото от разговора им, понеже не бил чул началото и освен това бил сънен, но все пак главното било това - Сократ ги принуждавал да се съгласяват, че един поет можел да създава и комедии, и трагедии, и че който е изкусен трагик, е и комедиограф. Те били принудени да се съгласяват, без да бъдат в състояние да следят твърдо доводите му, и задрямвали. Пръв заспал Аристофан, а като съвсем съмнало, и Агатон.

Сократ ги оставил да спят, станал и си тръгнал, а пък Аристодем тръгнал както винаги подире му. Сократ отишъл в Ликейона, измил се и прекарал останалата част на деня както всеки друг път и надвечер се прибрал в къщи да спи.

 

Ерос 
(римско копие на гръцка скулптура, ок. 360 г. пр.н.е.) 

Клуб "Кибела", 2003