Клуб "Кибела" представя:

  

Хомосексуалност и сексуална злоупотреба с деца

Б. А. Робинсън

Превод от английски: Виолина Иванова

Оригиналната статия на английски / The original article in English

Дефиниция на термините

Тази тема изобилства с недобре дефинирани термини. Ако не се придържаме към единен набор от дефиниции, неизбежно ще възникнат недоразумения. В рамките на това есе даваме следните значения на думите:

Гей: Мъж с хомосексуална ориентация; може да се въздържа или да е сексуално активен.

Хетеросексуален: Пълнолетна личност, която е сексуално привлечена към други пълнолетни от противоположния пол, но не и към други пълнолетни от същия пол. Може да се въздържат или да са сексуално активни.

Хомосексуален: Пълнолетна личност, която е сексуално привлечена към други пълнолетни от същия пол, но не и към други пълнолетни от противоположния пол. Може да се въздържат или да са сексуално активни.

Лесбийка: Жена с хомосексуална ориентация. Може да се въздържа или да е сексуално активна.

Педофил: В миналото това означаваше пълнолетна личност, която е сексуално привлечена към деца, независимо от това дали са предприемани действия във  връзка с това желание или не. Днес този термин обикновено обозначава възрастен, който злоупотребява сексуално с деца. Някои педофили биват привлечени и към момчета, и към момичета, други - само към деца от единия от половете.

Сексуална ориентация: Свързана е с пола на лицата, към които някой е привлечен. Лицата с хетеросексуална ориентация са привлечени само към принадлежащите към противоположния пол. Лицата с хомосексуална ориентация са привлечени само към принадлежащите към същия пол.  Лицата с бисексуална ориентация са привлечени към хора и от двата пола, не непременно в еднаква степен.

Обществено отношение

Мнението на навярно преобладаващата част от възрастните в Северна Америка, че сред хомосексуалната общност има много висока степен на педофилия, е неправилно. Такава дейност е била правно допустима в античните времена. В рамките на Римската империя през 1 век от н.е. много момчета и млади мъже, наричани катамити, са били държани за непълнолетни проститутки от по-възрастни мъже. Те обикновено били роби.  Изглежда, че множество пасажи от християнските послания споменават тази практика. За съжаление, когато книгите от Новия Завет - Римляни, I Коринтяни и Юда - са били преведени на английски, оригиналното значение е било загубено. Преводачите променили текста на директно заклеймяване на всяка хомосексуална дейност и на всички предбрачни и извънбрачни сексуални прояви.

Смята се, че убедеността, че гейовете често злоупотребяват сексуално с деца, е причина за широко разпространеното противопоставяне на назначаването на гей учители в системата на обществените училища. Според едно изследване, през 1977 само 27% от възрастните американци биха се съгласили да допуснат гейове като учители в началните училища. Този процент е нараснал до 41% през 19921.

Педофилията в действителност

Често когато обсъждаме сексуалната злоупотреба и насилие над деца, се озоваваме в семантичен конфликт. В зависимост от конкретната дефиниция на термините, може да се докаже, че:

  1. хомосексуалната злоупотреба с деца е широко разпространена, и

  2. злоупотребата на гейове с момчета е рядка, и

  3. злоупотребата на лесбийки с момичета е още по-рядка.

Ако в първото твърдение дефинираме "хомосексуална злоупотреба с деца" като "възрастни, насилващи  и злоупотребяващи с деца от същия пол", то твърдението е вярно. Сексуалната злоупотреба с деца е широко разпространена. Тя е причинена от мъже в преобладаващия брой от случаите и значителен брой от жертвите са момчета. Опонентите на равните права за хомосексуалните жадно сграбчват и използват данните, свързани със случаите на  мъже, злоупотребяващи с момчета, при пренията по въпросите за гражданските свободи. Обаче не хомосексуалните са тези, които са отговорни за такива злоупотреби. Не и в смисъла, който обичайно се влага в думата хомосексуален. Педофилите са тези, които са привлечени към деца и които са решили да злоупотребят с тях.

От друга страна, ако приемем фразите "злоупотреба на гейове с момчета" и "злоупотреба на лесбийки с момичета" да означават злоупотреба с деца от страна на възрастни лица с хомосексуална ориентация, то твърдения 2 и 3 по-горе са също верни. Гейовете и лесбийките рядко злоупотребяват с деца..

Фактът, скрит зад всички тези твърдения, е, че повечето педофили не са хомосексуални! Или казано по друг начин, в преобладаващия брой случаи, тормозът на деца не е причинен от хомосексуални.

Изследвания върху природата на педофилията

За да се разбере педофилията, трябва да се потопим в сексуалния интерес и фокус на злоупотребяващите с деца. За съжаление, това се прави твърде рядко.  Отлично кратко есе по темата може да се намери на сайта на Грегъри М. Херек (Gregory M. Herek).2

Сексуалната ориентация обикновено се разглежда като сексуално привличане на пълнолетен към други пълнолетни, независимо от това дали те са от същия, от противоположния или от двата пола.

Когато си мислим за термина "лесбийка", обикновено си представяме жена, която е сексуално привлечена или свързана с друга жена. Но има възрастни, които не се вписват в тази дефиниция. Те никога не са развили сексуална ориентация към други възрастни, а вместо това са сексуално привлечени към деца. При това, често полът на детето-жертва е без съществено значение. Един изследовател дефинира понятието "маниакален насилник на деца" (fixated child molester) като "който и да е възрастен, привлечен единствено и само към деца". Други дефинират термина "регресивен насилник на деца" (regressed child molester) като "който и да е възрастен, развил сексуална ориентация към други възрастни, но също привлечен и към деца".

Едно изследване разглежда случаите на 175 пълнолетни мъже, които са били осъдени в Масачузетс за сексуално нападение на деца. Изследването установява, че нито един от мъжете не е бил хомосексуален; всички се вписвали в описанието "маниакален насилник на деца". Те били сексуално привлечени към деца, но не и към възрастни.2 Друг изследовател наблюдавал сексуално тормозени деца в една болница. Само двама от причинителите (по-малко от 1% от общия брой) били хомосексуални, т.е. привлечени към пълнолетни от същия пол.

Изследването в Масачузетс включва препратка към преглед на литературата, свързана със сексуалната злоупотреба с деца, направена от Пол Камерън през 1985 г. Заключението на Камерън е, че на база глава от населението, хомосексуалните са по-склонни да злоупотребяват с деца от бисексуалните, а бисексуалните злоупотребяват по-често от хетеросексуалните.  Фаталната грешка на това изследване е, че в статиите, които Камерън е изследвал, се приема, че при всички случаи, когато пълнолетен мъж злоупотребява сексуално с момче, причинителят е по дефиниция хомосексуален.

Пример за подвеждаща информация за педерастията

Един доклад на "Фокус върху семейството" се опитва да разпространи християнско тълкуване на хомосексуалността по начин, който изглежда научен и обективен.3 Разделът "Педофилията и ерата на принципа за взаимното съгласие" включва твърдения като тези:

  • "Някои изследвания показват, че 35% от педофилите са хомосексуални.

  • "...17 пъти по-вероятно е насилникът на деца да е хомосексуален, отколкото хетеросексуален."

  • "...докато хетеросексуалните педофили извършват средно 20 акта на насилие над деца, хомосексуалните извършват 150."

  • "Така, в смисъл на вероятност и степен на сексуалното насилие над деца, хомосексуалните като група представляват сериозна заплаха."

Цитирани са три доклада в подкрепа на горните твърдения3, но в тази секция на доклада са направени две много сериозни грешки. Първо, авторите приемат, че всички мъже, които тормозят момчета, са хомосексуални. Това не е вярно, те са обикновено педофили, които не са привлечени сексуално към други възрастни и много, ако не повечето, са привлечени и към момичета, и към момчета.

Второ, авторите приемат, че всички хомосексуални са мъже. По този начин те намират нещо негативно, което смятат, че могат да кажат за хомосексуалните мъже, и го разпростират върху всички хомосексуални, включително лесбийките.

Такъв подход често се наблюдава и в дискусиите за СПИН. Религиозните групи обикновено осъждат гейовете за равнището на ХИВ-инфекцията, което е по-високо сред тях, отколкото сред хетеросексуалните, но пренебрегват факта, че ХИВ-инфекциите сред лесбийките са по-малко, отколкото сред хетеросексуалните.


Литература:

1. D. Colasanto, "Gay rights support has grown since 1982, Gallup poll finds", San Francisco Chronicle, San Francisco CA, 25 октомври 1989, стр. A21

2. Уебсайт на проф. Грегъри М. Херек, посветен на различни аспекти на хомосексуалността: http://psychology.ucdavis.edu/rainbow/

3. Larry Burtoft, "Setting the record Straight: What Research Really Says About the Social Consequences of Homosexuality", Focus on the Family, Colorado Springs, CO, (1994), стр. 64-67

Copyright © 1997 & 2000 by Ontario Consultants on Religious Tolerance

Клуб "Кибела", 2003