Клуб "Кибела" представя:

[ Съдържание ]  

Хомосексуалността в литературата за деца и юноши

Thomas Chaimbault
(превод със съкращения)

Увод

Преди да започна изложението си по темата, бих искал да уточня, че под детско-юношеска литература разбирам всяка книга, публикувана в рамките на колекция на тази тематика, с уточнението, че интересът ми опира до романи и комикси, но не и до документални книги. Т.е. аудиторията може да бъде разделена на деца, да речем до 11-12-годишна възраст, и юноши, малко неясен термин, но чрез който ще класифицирам момчетата и момичетата от 13 до 19 години - тези, които всъщност на английски наричаме тийнейджъри. Видно е, че възрастовата "ножица" е голяма и ненапразно специалисти и библиотекари изпитват колебания при отнасянето на дадено заглавие в раздел "деца" или в раздел "възрастни", според това дали считат тези юноши за "млади възрастни". В действителност става дума за един преходен период, през който тези индивиди търсят себе си, опознават самите себе си, израстват и физически, и психологически. Това е важен период, през който юношата се изгражда и формира като личност.

Една от най-съществените роли на детско-юношеската литература следователно се явява в това тя да "придружи" младия човек през този период на изграждане. По този начин тя му предлага пространства, където той може да избяга, да се скрие за известно време от проблемите и промените, които могат да изникнат в ежедневието му, или, от друга страна, книгата се опитва да го въведе в трудностите, които би могъл да срещне занапред, предлагайки му и начини за справяне с тях. Носител на послания и на известен хуманизъм, тя се опитва, колкото може, да засяга сериозни въпроси като например фашизма, расизма или сексизма. Странно е, но е факт, че е много по-трудно да се открият творби, третиращи темата за хомофобията, а и за хомосексуалността.

Но трудно не значи невъзможно. От 80-те години насам, вече са достъпни такива книги, колкото и редки да са тези пък, които представят въпроса в позитивна светлина. Всъщност, какво откриваме за хомосексуалността в детско-юношеската литература? Каква представа за хомосексуалността би си създал един юноша от тези книги?

Детско-юношеската литература се намесва, вече го споменахме, във формирането на самоличността на младежите, но тя предлага много малко отговори на този или тази, които си задават въпроси относно своята сексуална идентичност. Образът на хомосексуалния персонаж, както и представата за неговите любовни връзки, не са винаги от най-щастливите..., дори може да се каже, че малко от тях еволюират. Следователно, тази литература би могла да отговори на функциите си за идентификация и социална интеграция, предлагайки един от малкото достъпни за младите хора модели.

Към първа част >>

 

 

Клуб "Кибела", 2004