Клуб "Кибела" представя:

  

Хомосексуалността в литературата за деца и юноши

Thomas Chaimbault
(превод със съкращения)

Превод от френски: К. С. Кишишев

Thomas Chaimbault е завършил Университета в Лил-3, специалност SID (Stratégies de l`Information et de la Documentation). Оглавява отдел "Мултимедиа" в Централната библиотека в Chatenay-Malabry. Член на Inter-Centre Gays et Lesbiens(CGL), Lille. Настоящото негово изследване е посветено на хомосексуалността в литературата за деца и юноши във Франция. Както сам авторът споделя, на тази тема досега е отделяно много малко за нейната значимост внимание - според негов преподавател, професор в Университета в Лил, сред близо 40 000 издания, които можем да отнесем в графата детско-юношеска литература във Франция, едва около 40 третират повече или по-малко въпроси от света и живота на хомосексуалните хора. И, забележете, повтарям, става дума за Франция - страна, където теми като секс, хомосексуалност уж не са табу. С много примери, различни гледни точки и наблюдения авторът показва еволюцията на представите за хомосексуалността в книгите, адресирани до подрастващите, както и различни нейни прояви и лица - от тъжни и обречени, до по-позитивни и оптимистични. С тази публикация ни се иска, в контекста на дебатите в обществото за еднополовите бракове, за правото на гейовете и лесбийките да осиновяват деца, да привлечем отново вниманието към нуждата от толерантност и към начините за възпитанието на такава у всички нас - може би за всички ни ще е по-лесно ако това започне от ранна детска възраст. Макар и днес книгите малко да са изгубили от своята сила и влияние сред младите читатели, те все пак си остават важна част от живота им и ролята им не бива да бъде пренебрегвана.

К. С. Кишишев

Съдържание

Увод

1. В търсене на своята самоличност

2. Хомосексуалните образи в детско-юношеската литература

3. Реализация на личността

Заключение

Библиография

 

 

Клуб "Кибела", 2004