Клуб "Кибела" представя:

  

История на хомофобията

Серия от есета на Риктор Нортън върху историческите корени на 
хомофобията от Древен Израел до края на Средните векове

Оригинал на английски / The original version in English

 

Съдържание

Предговор към превода на български

1. Древните евреи

2. Унищожението на Содом и Гомор

3. Късната Римска Империя и ранните Средни векове

4. Гей еретици и вещици

5. Средновековните основи на днешните закони

Използвана литература

Преводът от английски е подготвен от:

Виолина Иванова (превод на част 3)
Д. А. Видев (редакция, превод на части 2 и 5)
К. С. Кишишев (редакция)
Дж. Т. Александров (предговор и превод на части 1 и 4)

Авторски права върху "История на хомофобията" © Риктор Нортън. Всички права запазени. Копиране с цел продажба и печалба са забранени. Тези есета не могат да бъдат архивирани, публикувани и разпространявани без разрешението на автора.

Първа част е публикувана първоначално в "Gay News" бр. 64 (1975), стр. 11 и 14; Втора част - в "Gay News" бр. 68 (1975), стр. 11-12; Трета част - в "Gay News" бр. 73 (1975), стр. 10; Четвърта част - в "Gay News" бр. 87 (1976), стр. 15-16; Пета част - в "Gay Roots", ред. Уинстън Лейланд (San Francisco: Gay Sunshine Press, 1993), стр. 86-90.

 

Клуб "Кибела", 2003