Клуб "Кибела" представя:

 [ Съдържание ]

История на хомофобията

Риктор Нортън

Предговор към превода на български

Дж. Т. Александров

Електронното издание на есетата на Риктор Нортън под общото заглавие "История на хомофобията" включва пет части, които проследяват писмените свидетелства за законово преследване на  извършителите на хомосексуални актове, започвайки от библейската история на еврейския народ и достигайки до късното европейско Средновековие. Първите четири есета са били публикувани в средата на 70-те години в лондонското списание "Gay News", а петото - в антологията "Gay Roots" под редакцията на Уинстън Лейланд, издадена в началото на 90-те години.

Риктор Нортън е роден в Ню Йорк през 1945 г. През 1972 г. получава докторска степен по ренесансова английска литература от Държавния Университет във Флорида, след което се премества в Лондон, където живее и до днес. След повече от 25 години в издателската индустрия, днес Р. Нортън е редактор и писател на свободна практика. Той е автор на множество статии по английска литература и история, на четири книги и две антологии.

Съзнавам, че за някои читатели мненията, изразени в "История на хомофобията", могат да прозвучат остро и крайно. Това най-вероятно е неизбежно при дискутирането на такъв болезнен проблем като хомосексуалността, свързан с предразсъдъци, нетърпимост и съвсем доскоро със съдебно преследване. Затова искам да подчертая, че целта на този превод не е да се издигат повече стени между нас и да се противопоставят хомосексуалните хора на други групи от хора. Точно обратното, надявам се, че дори и да подразнят някого, есетата ще предизвикат у него желание да се замисли над поставените проблеми и да потърси повече исторически източници, които ги отхвърлят или подкрепят.

[ Първа част ]

 

Авторски права върху "История на хомофобията" © Риктор Нортън. Всички права запазени. Копиране с цел продажба и печалба са забранени. Тези есета не могат да бъдат архивирани, публикувани и разпространявани без разрешението на автора.

 

Клуб "Кибела", 2003