Клуб "Кибела" представя:

 [ Съдържание ]

История на хомофобията

Риктор Нортън

Използвана литература

[1] Derrick Sherwin Bailey, Homosexuality and the Western Christian Tradition (London and New York, 1955);

[2] Vern L. Bullough, "Heresy, Witchcraft, and Sexuality," Journal of Homosexuality, 1, 2 (1974), 183-201;

[3] Michael Goodich, "Sodomy in Ecclesiastical Law and Theory," Journal of Homosexuality, 1, 4 (1976), 427-34;

[4] Michael Goodich, "Sodomy in Medieval Secular Law," Journal of Homosexuality, 1, 3 (1976), 295-302;

[5] Montgomery H. Hyde, The Other Love (London: Heinemann, 1976);

[6] Jonathan Katz, Gay American History (New York: Thomas Y. Crowell, 1976);

[7] John J. McNeil SJ, The Church and the Homosexual (London: Darton, Longman & Todd, 1977);

[8] William E. Monter, "La sodomie à l'epoque moderne en Suisse romande," Annals: E. S. C., 29 (1974), 1023-33;

[9] Rictor Norton, "The Biblical Roots of Homophobia" and "A Rejoinder," in Towards a Theology of Gay Liberation, ed. Malcolm Macourt (London: SCM Press, 1977), pp. 39-46, 57-60.

[ Обратно в съдържанието ]

 

Авторски права © Риктор Нортън. Всички права запазени. Копиране с цел продажба и печалба са забранени. Това есе не може да бъде архивирано, публикувано и разпространявано без разрешението на автора.

 

Клуб "Кибела", 2003